Kanaal Plassendale-Nieuwpoort

Kanaal Plassendale-Nieuwpoort

Dit kanaal werd omstreeks 1640 gegraven onder impuls van de aartshertogen Albrecht en Isabella. In 1604 hadden ze het calvinistische bolwerk Oostende heroverd. Deze stad, evenals haar haven, was echter volledig vernield. Om Oostende opnieuw tot bloei te laten komen, werd dit kanaal gegraven.
De historische zeeverbinding tussen Brugge en de Noordzee via het Zwin was verzand in de 17de eeuw. Oostende had dus het potentieel om opnieuw een belangrijke haven te worden. Dit kanaal moest de verbinding vormen tussen het kanaal Brugge-Oostende en de IJzer in Nieuwpoort.
De plaats waar beide kanalen op mekaar aansluiten is Plassendale, een gehucht in Oudenburg. In Plassendale zijn nog de oude sluizen bewaard die met de hand bediend werden, ze zijn als monument beschermd.
Langs de noordelijke oever is het jaagpad als internationale fietsroute erkend. Het jaagpad is het trekpad waarlangs men vroeger de trekschuiten vooruit trok of ‘joeg’.